Cancer Communications
indexed by SCI
BMC

About the cover
About the cover

Jun. 2016; Volume 35 Issue 6

June 1996, Matthew Scott discovers a gene responsible for basal cell carcinoma, the most common human cancer.
June 2006, FDA approves Gardasil, a vaccine that protects against the virus that causes most cervical cancers.


Review
The Philadelphia chromosome in leukemogenesis
Zhi-Jie Kang, Yu-Fei Liu, Ling-Zhi Xu, Zi-Jie Long, Dan Huang, Ya Yang, Bing Liu, Jiu-Xing Feng, Yu-Jia Pan, Jin-Song Yan and Quentin Liu
[ Abstract  1267]  [ PDF Full-text  1590]   [ HTML Full-text  677]    Epub: 2016-5-27  doi: 10.1186/s40880-016-0108-0
Original Article
Association of perioperative blood pressure with long-term survival in rectal cancer patients
Hui-Chuan Yu, Yan-Xin Luo, Hui Peng, Xiao-Lin Wang, Zi-Huan Yang, Mei-Jin Huang, Liang Kang, Lei Wang and Jian-Ping Wang
[ Abstract  1395]  [ PDF Full-text  1412]   [ HTML Full-text  860]    Epub: 2016-4-11  doi: 10.1186/s40880-016-0100-8
A new prognostic histopathologic classification of nasopharyngeal carcinoma
Hai-Yun Wang, Yih-Leong Chang, Ka-Fai To, Jacqueline S. G. Hwang, Hai-Qiang Mai, Yan-Fen Feng, Ellen T. Chang, Chen-Ping Wang, Michael Koon Ming Kam, Shie-Lee Cheah, Ming Lee, Li Gao, Hui-Zhong Zhang, Jie-Hua He, Hao Jiang, Pei-Qing Ma, Xiao-Dong Zhu, Liang Zeng, Chun-Yan Chen, Gang Chen, Ma-Yan Huang, Sha Fu, Qiong Shao, An-Jia Han, Hai-Gang Li, Chun-Kui Shao, Pei-Yu Huang, Chao-Nan Qian, Tai-Xiang Lu, Jin-Tian Li, Weimin Ye, Ingemar Ernberg, Ho Keung Ng, Joseph T. S. Wee, Yi-Xin Zeng, Hans-Olov Adami, Anthony T. C. Chan and Jian-Yong Shao
[ Abstract  899]  [ PDF Full-text  1218]   [ HTML Full-text  1034]    Epub: 2016-5-5  doi: 10.1186/s40880-016-0103-5
Hormonal therapy might be a better choice as maintenance treatment than capecitabine after response to first-line capecitabine-based combination chemotherapy for patients with hormone receptor-positive and HER2-negative, metastatic breast cancer
Xue-Lian Chen, Feng Du, Ruo-Xi Hong, Jia-Yu Wang, Yang Luo, Qing Li, Ying Fan and Bing-He Xu
[ Abstract  1149]  [ PDF Full-text  1422]   [ HTML Full-text  879]    Epub: 2016-4-25  doi: 10.1186/s40880-016-0101-7
Forty-six cases of nasopharyngeal carcinoma treated with 50 Gy radiotherapy plus hematoporphyrin derivative: 20 years of follow-up and outcomes from the Sun Yat-sen University Cancer Center
Bing-Qing Xu, Zi-Wei Tu, Ya-Lan Tao, Zhi-Gang Liu, Xiao-Hui Li, Wei Yi, Chang-Bing Jiang and Yun-Fei Xia
[ Abstract  1002]  [ PDF Full-text  1590]   [ HTML Full-text  570]    Epub: 2016-4-7  doi: 10.1186/s40880-016-0098-y
Prospective study found that peripheral lymph node sampling reduced the false-negative rate of sentinel lymph node biopsy for breast cancer
Chao Han, Ben Yang, Wen-Shu Zuo, Yan-Song Liu, Gang Zheng, Li Yang and Mei-Zhu Zheng
[ Abstract  1180]  [ PDF Full-text  1144]   [ HTML Full-text  559]    Epub: 2016-4-4  doi: 10.1186/s40880-016-0099-x
Case Report
Pediatric spinal glioblastoma of the conus medullaris: a case report of long survival
Antonella Cacchione, Angela Mastronuzzi, Maria Giuseppina Cefalo, Giovanna Stefania Colafati, Francesca Diomedi-Camassei, Michele Rizzi, Alessandro De Benedictis and Andrea Carai
[ Abstract  947]  [ PDF Full-text  1347]   [ HTML Full-text  1031]    Epub: 2016-5-9  doi: 10.1186/s40880-016-0107-1
CJC Wechat 微信公众号

CJC触屏版


 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014
 

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CJC is now published by BioMed Central

© Chinese Journal of Cancer

Sun Yat-sen University Cancer Center

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China